Ewangelia na 1 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.12.2018 wg św. Łukasza 21, 34-36 z komentarzem:

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask.

Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Komentarz do Ewangelii na 1 grudnia:

Kiedy wyruszasz w drogę, twoi domownicy, najbliżsi mówią: Uważaj na siebie! Kiedy rozkojarzenie nie pozwala ci się skoncentrować na nauce czy pracy, słyszysz przestrogę: Uważaj! Jezus, twój najbliższy przyjaciel i Mistrz, dziś także z troską przywołuje twoją uwagę, by skupić ją na tym, co w twoim życiu najważniejsze. Nawet jeśli do tej pory twoje myśli błądziły daleko od Niego, to teraz jest czas, by skupić swoją uwagę na Jezusie.

Oto On: towarzysz, nauczyciel, Syn Człowieczy i Syn Boży, a dziś także Sędzia. Jemu Ojciec poddał wszystko. Jego ustanowił bramą do Swego Królestwa. Twoje życie jest drogą, która zakończy się, gdy staniesz przed Synem Człowieczym. Zatem uważaj na siebie w drodze, aby spotkanie z Nim cię nie zaskoczyło.

Często grzechy, słabości i troski doczesne przytępiają uwagę i usypiają czujność. Czy twoją również? Może powtarzasz sobie niekiedy, że masz jeszcze czas na nawrócenie, na świętość. Zaczniesz się modlić, gdy znajdziesz czas, gdy przestaniesz zajmować się nauką, karierą, rodziną. Co powiesz Jezusowi, jeśli dziś przed Nim staniesz? Czy twoje serce ciągnie cię w dół, do ziemi, czy w górę, do nieba? Nie czekaj, aż staniesz przed Synem Człowieczym w dniu Pańskim. On pragnie, byś stawał przed Nim każdego dnia. Stań i teraz z uwagą. Usłysz, co chce ci powiedzieć zatroskany o ciebie pełen miłosierdzia.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *