Ewangelia na 1 czerwca 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.06.2022 wg św. Jana 17, 11b-19 z komentarzem:

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:

„Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się wypełniło Pismo. Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni.

Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie”.

Komentarz do Ewangelii na 1 czerwca

Zauważ powagę Jezusa. Traktuje Boga na poważnie, z szacunkiem. Jednocześnie staje w prawdzie przed Nim, jak przed Ojcem. Wyraża się bezpośrednio i szczerze, mówi o swoich pragnieniach i niepokojach.

Co jest przedmiotem modlitwy Jezusa? Zależy mu na swoich uczniach. Jezus ma świadomość, że Jego śmierć prowadzi do Boga. Jego prośby koncentrują się na tych, którzy pozostają na świecie. Prosi za nich, by wytrwali w dobru, którego sam ich nauczał. Co zazwyczaj jest przedmiotem twoich modlitw? Co lub kogo powierzasz Bożemu prowadzeniu, a może roztrząsasz tylko twoje własne sprawy?

W wieczerniku Jezus modlił się również za ciebie. Z wielką gorliwością, oddaniem i miłością. Miał przed oczami ciebie i twoje życie – takie, jakie konkretnie teraz jest. Spróbuj teraz wczuć się w tę żarliwą modlitwę Jezusa. Zauważ, jak bardzo zależy mu na tobie i na Kościele. Podziękuj Jezusowi za to, że tak bardzo zależy Mu na tobie . Proś, by uczył cię zażyłej relacji z Bogiem, byś potrafił Mu ufać, całkowicie powierzając swoje życie.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *