Ewangelia na 3 czerwca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.06.2024 (Mk 12,1-12) z komentarzem: Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych: „Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 czerwca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.06.2024 (Mk 2,23-3,6) z komentarzem: Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: „Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?” On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 czerwca 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.06.2024 (Mk 11,27-33) z komentarzem: Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?” Jezus im odpowiedział: „Zadam wam jedno pytanie. Odpowiedzcie Mi […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.05.2024 (Łk 1,39-56) z komentarzem: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.05.2024 (Mk 14,12-16.22-26) z komentarzem: W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: „Gdzie chcesz, żebyśmy przygotowali Ci spożywanie Paschy?” I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: „Idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.05.2024 (Mk 10,32-45) z komentarzem: Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać: „Oto idziemy do Jerozolimy. A tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.05.2024 (Mk 10,28-31) z komentarzem: Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.05.2024 (Mk 10,17-27) z komentarzem: Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: „Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” Jezus mu rzekł: „Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.05.2024 (Mt 28,16-20) z komentarzem: Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 maja 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.05.2024 (Mk 10, 13-16) z komentarzem: Przynosili Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak […]
Czytaj dalej…