Ewangelia na 6 listopada 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.11.2023 wg św. Łukasza 14,12-14 z komentarzem: Jezus powiedział do pewnego przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił: „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 5 listopada 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.11.2023 wg św. Mateusza 23,1-12 z komentarzem: Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: „Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 4 listopada 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.11.2023 wg św. Łukasza 14,1.7-11 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: „Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 listopada 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.11.2023 wg św. Łukasza 14,1-6 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: „Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?” […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 listopada 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.11.2023 wg św. Łukasza 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a z komentarzem: Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 listopada 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.11.2023 wg św. Mateusza 5,1-12a z komentarzem: Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 października 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.10.2023 wg św. Łukasza 13,10-17 z komentarzem: Jezus mówił: „Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach”. I mówił […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 października 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.10.2023 wg św. Łukasza 13,10-17 z komentarzem: Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: „Niewiasto, jesteś wolna od swej […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 października 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.10.2023 wg św. Mateusza 22,34-40 z komentarzem: Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 października 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.10.2023 wg św. Łukasza 6,12-19 z komentarzem: Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, […]
Czytaj dalej…