Monthly Archives: czerwiec 2023

Ewangelia na 3 lipca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.07.2023 wg św. Jana 20, 24-29 z komentarzem: Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!” Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, … Read More

Ewangelia na 2 lipca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.07.2023 wg św. Mateusza 10, 37-42 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. … Read More

Ewangelia na 1 lipca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.07.2023 wg św. Mateusza 8, 5-17 z komentarzem: Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. Rzekł mu Jezus: „Przyjdę i uzdrowię go”. Lecz setnik odpowiedział: „Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, … Read More

Ewangelia na 30 czerwca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.06.2023 wg św. Mateusza 8, 1-4 z komentarzem: Gdy Jezus zszedł z góry, postępowały za Nim wielkie tłumy. A oto podszedł trędowaty i upadł przed Nim, mówiąc: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł: „Chcę, bądź oczyszczony!”. I natychmiast został oczyszczony z trądu. Jezus powiedział … Read More

Ewangelia na 29 czerwca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.06.2023 wg św. Mateusza 16, 13-19 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie … Read More

Ewangelia na 28 czerwca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.06.2023 wg św. Mateusza 7, 15-20 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, … Read More

Ewangelia na 27 czerwca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.06.2023 wg św. Mateusza 7, 6.12-14 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie swych pereł przed świnie, by ich nie podeptały nogami, i obróciwszy się, nie poszarpały was samych. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. … Read More

Ewangelia na 26 czerwca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.06.2023 wg św. Mateusza 7, 1-5 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo … Read More

Ewangelia na 25 czerwca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.06.2023 wg św. Mateusza 10, 26-33 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: „Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, … Read More

Ewangelia na 24 czerwca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.06.2023 wg św. Łukasza 1, 57-66.80 z komentarzem: Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego … Read More