Ewangelia na 2 maja 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.05.2022 wg św. Jana 6, 22-29 z komentarzem: Nazajutrz, po rozmnożeniu chlebów, tłum stojący po drugiej stronie jeziora spostrzegł, że poza jedną łodzią nie było tam żadnej innej oraz że Jezus nie wsiadł do łodzi razem ze swymi uczniami, lecz że Jego uczniowie odpłynęli sami. Tymczasem w pobliże tego miejsca, gdzie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 maja 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.05.2022 wg św. Jana 21, 1-19 z komentarzem: Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: „Idę łowić ryby”. Odpowiedzieli mu: „Idziemy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 kwietnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.04.2022 wg św. Jana 6, 16-21 z komentarzem: Po rozmnożeniu chlebów, o zmierzchu uczniowie Jezusa zeszli nad jezioro i wsiadłszy do łodzi, zaczęli się przeprawiać przez nie do Kafarnaum. Nastały już ciemności, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł; jezioro burzyło się od silnego wichru. Gdy upłynęli około dwudziestu pięciu lub […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 kwietnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.04.2022 wg św. Mateusza 11, 25-30 z komentarzem: W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 kwietnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.04.2022 wg św. Jana 3, 31-36 z komentarzem: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkim, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 kwietnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.04.2022 wg św. Jana 3, 16-21 z komentarzem: Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 kwietnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.04.2022 wg św. Jana 12, 24-26 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 kwietnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.04.2022 wg św. Marka 16, 15-20 z komentarzem: Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą […]
Czytaj dalej…