Ewangelia na 1 czerwca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.06.2021 wg św. Marka 12, 13-17 z komentarzem: Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 maja 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.05.2021 wg św. Łukasza 1, 39-56 z komentarzem: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 maja 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.05.2021 wg św. Mateusza 28, 16-20 z komentarzem: Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 maja 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.05.2021 wg św. Marka 11, 27-33 z komentarzem: Jezus wraz z uczniami przyszedł znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i zapytali Go: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żebyś to czynił?” Jezus im odpowiedział: „Zadam wam jedno […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 maja 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.05.2021 wg św. Marka 11, 11-25 z komentarzem: Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec, okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 maja 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.05.2021 wg św. Marka 14, 22-25 z komentarzem: W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, Jezus, gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: „Bierzcie, to jest Ciało moje”. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: „To jest […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 maja 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.05.2021 wg św. Marka 10, 32-45 z komentarzem: Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało Go spotkać: „Oto idziemy do Jerozolimy. A tam Syn Człowieczy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 maja 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.05.2021 wg św. Marka 10, 28-31 z komentarzem: Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 maja 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.05.2021 wg św. Jana 2, 1-11 z komentarzem: W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 maja 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.05.2021 wg św. Jana 7, 37-39 z komentarzem: W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza”. A powiedział to o Duchu, […]
Czytaj dalej…