Ewangelia na 30 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.05.2020 wg św. Jana 21, 20-25 z komentarzem: Gdy Jezus zmartwychwstały ukazał się uczniom nad jeziorem Genezaret, Piotr, obróciwszy się, zobaczył idącego za sobą ucznia, którego miłował Jezus, a który to w czasie uczty spoczywał na Jego piersi i powiedział: „Panie, któż jest ten, który Cię zdradzi?” Gdy więc go Piotr […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.05.2020 wg św. Jana 21, 15-19 z komentarzem: Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”. Rzekł do niego: „Paś baranki moje”. I znowu, po raz […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.05.2020 wg św. Jana 17, 20-26 z komentarzem: W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.05.2020 wg św. Jana 17, 11b-19 z komentarzem: W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami: „Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.05.2020 wg św. Jana 17, 1-11A z komentarzem: W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: „Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.05.2020 wg św. Jana 16, 29-33 z komentarzem: Uczniowie rzekli do Jezusa: „Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś”. Odpowiedział im Jezus: „Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.05.2020 wg św. Mateusza 28, 16-20 z komentarzem: Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.05.2020 wg św. Jana 16, 23B-28 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.05.2020 wg św. Jana 16, 20-23A z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.05.2020 wg św. Jana 16, 16-20 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”. Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: „Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie […]
Czytaj dalej…