Ewangelia na 4 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.01.2020 wg św. Jana 1, 35-42 z komentarzem: Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?” Oni powiedzieli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.01.2020 wg św. Jana 1,29-34 z komentarzem: Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.01.2020 wg św. Jana 1, 19-28 z komentarzem: Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?” Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?” […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 stycznia 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.01.2020 wg św. Łukasza 2, 16-21 z komentarzem: Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.12.2019 wg św. Łukasza 2, 36-40 z komentarzem: Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.12.2019 wg św. Mateusza 2, 13-15. 19-23 z komentarzem: Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.12.2019 wg św. Mateusza 2, 13-18 z komentarzem: Gdy oni odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.12.2019 wg św. Jana 20, 2-8 z komentarzem: Pierwszego dnia po szabacie, Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 grudnia 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.12.2019 wg św. Mateusza 10, 17-22 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie […]
Czytaj dalej…