Ewangelia na 3 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.06.2019 wg św. Jana 16, 29-33 z komentarzem: Uczniowie rzekli do Jezusa: «Oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie potrzeba, aby Cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś». Odpowiedział im Jezus: «Teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.06.2019 wg św. Łukasza 24, 46-53 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 czerwca 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.06.2019 wg św. Jana 16, 23B-28 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.05.2019 wg św. Łukasza 1, 39–56 z komentarzem: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.05.2019 wg św. Jana 16, 16–20 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”. Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: „Cóż to znaczy, co nam mówi: «Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.05.2019 wg św. Jana 16, 12–15 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.05.2019 wg św. Jana 16, 5–11 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Teraz idę do Tego, który Mnie posłał, a nikt z was nie pyta Mnie: «Dokąd idziesz?» Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.05.2019 wg św. Jana 15, 26 – 16, 4A z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów:«Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.To wam powiedziałem, abyście się nie załamali […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.05.2019 wg św. Jana 14, 23-29 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 maja 2019 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.05.2019 wg św. Jana 15, 18-21 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie […]
Czytaj dalej…