Ewangelia na 26 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.12.2018 wg św. Mateusza 10, 17-22 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich apostołów: Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.12.2018 wg św. Łukasza 1, 67-79 z komentarzem: Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i zaczął prorokować, mówiąc: «Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi, Dawida: jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków, że nas […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.12.2018 wg św. Łukasza 1, 39-45 z komentarzem: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.12.2018 wg św. Łukasza 1, 46-56 z komentarzem: W owym czasie Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.12.2018 wg św. Łukasza 1, 39-45 z komentarzem: W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.12.2018 wg św. Łukasza 1, 26-38 z komentarzem: Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 19 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 19.12.2018 wg św. Łukasza 1, 5-25 z komentarzem: Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 18 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 18.12.2018 wg św. Mateusza 1, 18-24 z komentarzem: Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 grudnia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 17.12.2018 wg św. Mateusza 1, 1-17 z komentarzem: Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem […]
Czytaj dalej…