Ewangelia na 1 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.10.2018 wg św. Łukasza 9, 46-50 z komentarzem: Uczniom Jezusa przyszła myśl, kto z nich jest największy. Lecz Jezus, znając tę myśl w ich sercach, wziął dziecko, postawił je przy sobie i rzekł do nich: «Kto by to dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto by Mnie przyjął, przyjmuje Tego, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.09.2018 wg św. Marka 9, 38-43. 45. 47-48 z komentarzem: Jan powiedział do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z: nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”. Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.09.2018 wg św. Jana 1, 47-51 z komentarzem: Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.09.2018 wg św. Łukasza 9, 18-22 z komentarzem: Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”. Zapytał ich: „A […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.09.2018 wg św. Łukasza 9, 7-9 z komentarzem: Tetrarcha Herod usłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Jezusa i był zaniepokojony. Niektórzy bowiem mówili, że Jan powstał z martwych; inni, że Eliasz się zjawił; jeszcze inni, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Lecz Herod mówił: „Ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.09.2018 wg św. Łukasza 9, 1-6 z komentarzem: Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.09.2018 wg św. Łukasza 8, 19-21 z komentarzem: Przyszli do Jezusa Jego matka i bracia, lecz nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu. Oznajmiono Mu: „Twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”. Lecz On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.09.2018 wg św. Łukasza 8, 16-18 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: „Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.09.2018 wg św. Marka 9, 30-37 z komentarzem: Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 września 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.09.2018 wg św. Łukasza 8, 4-15 z komentarzem: Gdy zebrał się wielki tłum i z miast przychodzili do Jezusa, rzekł w przypowieści: „Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało podeptane, a ptaki powietrzne wydziobały je. Inne padło na skałę i gdy wzeszło, uschło, bo nie […]
Czytaj dalej…