Ewangelia na 3 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.02.2018 wg św. Marka 6, 30-34 z komentarzem: Po swej pracy apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.02.2018 wg św. Łukasza 2, 22-32 z komentarzem: Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu». Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 lutego 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.02.2018 wg św. Marka 6, 7-13 z komentarzem: Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi. I przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.01.2018 wg św. Marka 6, 1-6 z komentarzem: Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.01.2018 wg św. Marka 5, 21-43 z komentarzem: Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.01.2018 wg św. Marka 5, 1-20 z komentarzem: Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.01.2018 wg św. Marka 1, 21-28 z komentarzem: W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką; uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.01.2018 wg św. Marka 4, 35-41 z komentarzem: Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Gdy zapadł wieczór owego dnia, rzekł do nich: «Przeprawmy się na drugą stronę.» Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.01.2018 wg św. Łukasza 10, 1-9 z komentarzem: Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 stycznia 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.01.2018 wg św. Marka 16, 15-18 z komentarzem: Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię […]
Czytaj dalej…