Ewangelia na 3 lutego 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.02.2017 wg św. Marka 6, 14-29 z komentarzem: Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż Jego imię nabrało rozgłosu, i mówił: «Jan Chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w Nim». Inni zaś mówili: «To jest Eliasz»; jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 lutego 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.02.2017 wg św. Łukasza 2, 22-40 z komentarzem: Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 lutego 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.02.2017 wg św. Marka 6, 1-6 z komentarzem: Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 stycznia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.01.2017 wg św. Marka 5, 21-43 z komentarzem: Gdy Jezus przeprawił się z powrotem w łodzi na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 stycznia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.01.2017 wg św. Marka 5, 1-20 z komentarzem: Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Ledwie wysiadł z łodzi, zaraz wybiegł Mu naprzeciw z grobów człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobach i nawet łańcuchem nie mógł go już nikt związać. Często bowiem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 stycznia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.01.2017 wg św. Mateusza 5, 1-12 z komentarzem: Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 stycznia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.01.2017 wg św. Marka 4, 35-41 z komentarzem: Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: «Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. Naraz zerwał się gwałtowny […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 stycznia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.01.2017 wg św. Marka 4, 26-34 z komentarzem: Jezus powiedział do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 stycznia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.01.2017 wg św. Łukasza 10, 1-9 z komentarzem: Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych, siedemdziesięciu dwóch, i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 stycznia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.01.2017 wg św. Marka 16, 15-18 z komentarzem: Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje […]
Czytaj dalej…