Ewangelia na 1 maja 2016 z komentarzem

Ewangelia z 01.05.2016 wg św. Jana 14,23-29 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 kwietnia 2016 z komentarzem

Ewangelia z 24.04.2016 wg św. Jana 13,31-33a.34-35 z komentarzem: Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 17 kwietnia 2016 z komentarzem

Ewangelia z 17.04.2016 wg św. Jana 10,27-30 z komentarzem: Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 10 kwietnia 2016 z komentarzem

Ewangelia z 10.04.2016 wg św. Jana 21,1-19 z komentarzem: Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 3 kwietnia 2016 z komentarzem

Ewangelia z 03.04.2016 wg św. Jana 20,19-31 z komentarzem:  Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: […]
Czytaj dalej…