Monthly Archives: grudzień 2023

Ewangelia na 3 stycznia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.01.2024 (J 1,29–34) z komentarzem: Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, … Read More

Ewangelia na 2 stycznia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.01.2024 (J 1,19-28) z komentarzem: Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: „Kto ty jesteś?”, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: „Ja nie jestem Mesjaszem”. Zapytali go: „Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?” Odrzekł: „Nie jestem”. „Czy ty jesteś prorokiem?” Odparł: „Nie”. Powiedzieli … Read More

Ewangelia na 1 stycznia 2024 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.01.2024 (Łk 2,16-21) z komentarzem: Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała … Read More

Ewangelia na 31 grudnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.12.2023 (Łk 2,22-40) z komentarzem: Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem … Read More

Ewangelia na 30 grudnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.12.2023 (Łk 2,36-40) z komentarzem: Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już sobie osiemdziesiąt cztery lata. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w … Read More

Ewangelia na 29 grudnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.12.2023 (Łk 2,22-35) z komentarzem: Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem … Read More

Ewangelia na 28 grudnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.12.2023 wg św. Mateusza 2,13-18 z komentarzem: Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego … Read More

Ewangelia na 27 grudnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.12.2023 wg św. Jana 20,2-8 z komentarzem: Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. … Read More

Ewangelia na 26 grudnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.12.2023 wg św. Mateusza 10,17-22 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich Apostołów: «Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się … Read More

Ewangelia na 25 grudnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.12.2023 wg św. Jana 1,1-18 z komentarzem: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością … Read More