Ewangelia na 1 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.03.2023 wg św. Łukasza 11, 29-32 z komentarzem: Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 lutego 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.02.2023 wg św. Mateusza 6, 7-15 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 lutego 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.02.2023 wg św. Mateusza 25, 31-46 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie, pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 lutego 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.02.2023 wg św. Mateusza 4, 1-11 z komentarzem: Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”. Lecz On […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 lutego 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.02.2023 wg św. Łukasza 5, 27-32 z komentarzem: Jezus zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego: „Pójdź za Mną!” On zostawił wszystko, wstał i z Nim poszedł. Potem Lewi wydał dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu; a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 lutego 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.02.2023 wg św. Mateusza 9, 14-15 z komentarzem: Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” Jezus im rzekł: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 lutego 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.02.2023 wg św. Łukasza 9, 22-25 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 22 lutego 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 22.02.2023 wg św. Mateusza 6, 1-6. 16-18 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 21 lutego 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 21.02.2023 wg św. Marka 9, 30-37 z komentarzem: Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 20 lutego 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 20.02.2023 wg św. Marka 9, 14-29 z komentarzem: Gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w Piśmie, którzy rozprawiali z nimi. Skoro Go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały tłum i przybiegając, witali Go. On ich zapytał: «O czym rozprawiacie z nimi?» Odpowiedział Mu jeden z tłumu: «Nauczycielu, […]
Czytaj dalej…