Monthly Archives: listopad 2022

Ewangelia na 5 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.12.2022 wg św. Łukasza 5, 17-26 z komentarzem: Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli przy tym faryzeusze i uczeni w Prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jerozolimy. A była w Nim moc Pańska, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś ludzie niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się … Read More

Ewangelia na 4 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.12.2022 wg św. Mateusza 3, 1-12 z komentarzem: W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: „Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie”. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie ścieżki!” Sam … Read More

Ewangelia na 3 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.12.2022 wg św. Mateusza 9,35 – 10,1.5a. 6-8 z komentarzem: Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych … Read More

Ewangelia na 2 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.12.2022 wg św. Mateusza 9, 27-31 z komentarzem: Gdy Jezus przechodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi, którzy wołali głośno: „Ulituj się nad nami, Synu Dawida!” Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do Niego, a Jezus ich zapytał: „Wierzycie, że mogę to uczynić?” Oni odpowiedzieli Mu: „Tak, Panie!” Wtedy dotknął ich oczu, … Read More

Ewangelia na 1 grudnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.12.2022 wg św. Mateusza 7, 21. 24-27 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, kto mówi Mi: „Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, … Read More

Ewangelia na 30 listopada 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.11.2022 wg św. Mateusza 4, 18-22 z komentarzem: Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A … Read More

Ewangelia na 29 listopada 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.11.2022 wg św. Łukasza 10, 21-24 z komentarzem: Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, … Read More

Ewangelia na 28 listopada 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.11.2022 wg św. Mateusza 8, 5-11 z komentarzem: Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, … Read More

Ewangelia na 27 listopada 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.11.2022 wg św. Mateusza 24, 37-44 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, … Read More

Ewangelia na 26 listopada 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.11.2022 wg św. Łukasza 21, 34-36 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i … Read More