Ewangelia na 2 stycznia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.01.2017 wg św. Jana 1, 19-28 z komentarzem: Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?» […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 stycznia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.01.2017 wg św. Łukasza 2, 16-21 z komentarzem: Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.12.2016 wg św. Mateusza 2, 13-15. 19-23 z komentarzem: Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.12.2016 wg św. Łukasza 2, 22-35 z komentarzem: Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu”. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.12.2016 wg św. Mateusza 2, 13-18 z komentarzem: Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.12.2016 wg św. Jana 20, 2-8 z komentarzem: Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.12.2016 wg św. Mateusza 10, 17-22 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich Apostołów: „Miejcie się na baczności przed ludźmi! Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.12.2016 wg św. Łukasza 2, 15-20 z komentarzem: Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.12.2016 wg św. Łukasza 1, 67-79 z komentarzem: Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: «Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi, Dawida: jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków; że nas wybawi […]
Czytaj dalej…