Monthly Archives: listopad 2016

Ewangelia na 2 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.12.2016 wg św. Mateusza 9, 27-31 z komentarzem: Zamknij oczy na minutę i zrozum, że dzisiaj jesteś osobą, która potrzebuje rekuperacji z upośledzenia wzroku. Nie jest przypadkowym wydarzeniem, że Jezus tak regularnie odzyskiwał niedowidzących. W Ewangelii każda fizyczna reperacja jest utożsamiana z nieziemskim. Podobnie możesz być niedowidzący w wymiarze duszy i … Read More

Ewangelia na 1 grudnia 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.12.2016 wg św. Mateusza 7, 21.24-27 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który … Read More

Ewangelia na 30 listopada 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.11.2016 wg św. Mateusza 4, 18-22 z komentarzem: Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za … Read More

Ewangelia na 29 listopada 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.11.2016 wg św. Łukasza 10, 21-24 z komentarzem: Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał Mi wszystko. Nikt też nie wie, … Read More

Ewangelia na 28 listopada 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.11.2016 wg św. Mateusza 8, 5-11 z komentarzem: Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię go». Lecz setnik odpowiedział: «Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, … Read More

Ewangelia na 27 listopada 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.11.2016 wg św. Mateusza 24, 37-44 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, … Read More

Ewangelia na 26 listopada 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.11.2016 wg św. Łukasza 21, 34-36 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i … Read More

Ewangelia na 25 listopada 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.11.2016 wg św. Łukasza 21, 29-33 z komentarzem: Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: … Read More

Ewangelia na 24 listopada 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.11.2016 wg św. Łukasza 21, 20-28 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do … Read More

Ewangelia na 23 listopada 2016 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.11.2016 wg św. Łukasza 21, 12-19 z komentarzem: Jezus powiedział do swoich uczniów: «Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w … Read More