Ewangelia na 31 maja 2015 z komentarzem

Ewangelia z dnia 31.05.2015, (Mt 28, 16-20) z komentarzem: Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: „Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie […]
Czytaj dalej…