Ewangelia na 30 grudnia 2012

Ewangelia na dziś (30.12.2012r.), wg św. Łukasza 2,41-52. Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 grudnia 2012

Ewangelia na dziś (23.12.2012r.), wg św. Łukasza 1,39-45. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 16 grudnia 2012

Ewangelia na dziś (16.12.2012r.), wg św. Łukasza 3,10-18. Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy: «Cóż więc mamy czynić?» On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni». Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i pytali go: «Nauczycielu, co mamy czynić?» On im […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 9 grudnia 2012

Ewangelia na dziś (09.12.2012r.), wg św. Łukasza 3,1-6. Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na dziś – 2 grudnia 2012

Dzisiejsza słowo pochodzi z Ewangelii wg św. Łukasza 21,25-28.34-36. Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku […]
Czytaj dalej…