Ewangelia na dziś – 23 września 2012

Ewangelia na dziś: wg św. Marka 9,30-37.

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.

Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!».

Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Komentarz do Ewangelii:

Ktoś kiedyś powiedział mi: Mariusz, ile indywidualnych osób czyta wybrany fragment ewangelii, tyle też potrzeba do niego indywidualnych komentarzy. Wówczas nie rozumiałem tych słów, dziś jednak wiem, że Ewangelia jest słowem skierowanym bezpośrednio do mnie. Ona odnosi się do mojego sposobu życia. Ewangelia jest niewątpliwie osobistą rozmową z Bogiem, indywidualnym przekazem do każdego z nas.

W dzisiejszym Fragmencie poprzez słowa: «Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich!». Pan Bóg mówi: …nie szukaj chwały u ludzi, raczej poszukaj dziś chwały u Boga, tylko ona jest warta. Zdobędziesz ją przez pokorę. Ja niech będę dla ciebie żywym przykładem, Jestem Panem lecz nie przyszedłem na świat aby mi służono, przyszedłem aby służyć, pokój i miłość przyniosłem na świat. Naśladuj Mnie!

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *