Ewangelia na 4 lipca 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.07.2021 wg św. Marka 6, 1-6 z komentarzem:

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie.

Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?” I powątpiewali o Nim.

A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Komentarz do Ewangelii na 4 lipca:

Jezus wchodzi do synagogi. Widzi wokół wielu znajomych. Przychodzi, aby nauczać i wyjaśniać Pisma. Wie, że Ojciec posyła Go także do swoich. Zobacz siebie w swojej rodzinie, wspólnocie, w miejscu pracy i nauki. Przypomnij sobie chwile, kiedy twój głos był potrzebny twoim bliskim, aby mogli łatwiej odnaleźć właściwą drogę.

Zobacz, jak Jezus reaguje na odrzucenie. Nie ma w Nim gniewu, nie roztrząsa w swym sercu żalu z powodu odtrącenia. Nie zmusza nikogo i nie narzuca się tym, którzy nie chcą Go słuchać. Swoim znajomym daje wolność wyboru. Sam natomiast rusza dalej, by głosić Dobrą Nowinę. Jak zachowujesz się w sytuacjach, gdy twoi bliscy odtrącają cię i lekceważą to, co mówisz?

Zwróć uwagę na reakcje słuchaczy. Słowa Jezusa nie docierają do nich, bo nie wierzą, że Bóg może przemawiać przez kogoś, kogo tak dobrze znają. Jak ty reagujesz na ludzi, z którymi żyjesz na co dzień? Czy potrafisz słuchać ich z uwagą? Być może Bóg również przez nich chce ci dać jakąś wskazówkę. Zastanów się, co najbardziej poruszyło cię dziś podczas modlitwy. Do czego Bóg może cię w ten sposób zapraszać? Poproś, aby Jezus pomógł ci rozeznawać poruszenia w twoim sercu i w sercach twoich bliskich.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *