Ewangelia na 28 grudnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.12.2017 wg św. Mateusza 2, 13-18 z komentarzem:

Gdy Mędrcy odjechali, oto anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić».

On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego». Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew.

Posłał oprawców do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: «Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma».

Komentarz do Ewangelii 28 grudnia:

Po nawiedzeniu przez anioła Józef nie wiedział co go czeka, ale zaufał Bogu. Jego wiara zmieniła bieg historii. Bóg Ojciec jest zawsze przy Tobie, jest twoim ukochanym Tatą a ty Jego ulubionym dzieckiem. Czy naprawdę w to wierzysz?

Wiara jest pewnością tego, czego nie widzimy, jest rzuceniem się w przepaść ze świadomością, że urosną ci skrzydła. Jezus wyprowadza cię teraz z Egiptu, dla Ciebie może to nie mieć sensu, przecież nie widzisz zagrożenia, ale to On jest twoim pasterzem, nie lękaj się.

Mędrcy nie usłuchali Heroda, ale poszli za głosem Boga. W swoim życiu kierujesz się głosem otoczenia czy głosem Ducha Świętego? On jest obok Ciebie, codziennie podaje Ci rękę, nie jesteś sam, nigdy nie byłeś. Aby mogły się spełnić wielkie obietnice Boga, musisz najpierw w nie uwierzyć. Poproś Jezusa by ścieżka, którą dzisiaj wybrałeś stała się drogą, a ziemia, na której stoisz – domem.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *