Ewangelia na 27 stycznia 2013

Ewangelia na 27 stycznia 2013r. (wg św. Łukasza)

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.

Potem powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane:

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi,
abym obwoływał rok łaski od Pana”.

Zwinąwszy księgę oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli».

Komentarz do Ewangelii:

Jezus w mocy Ducha objawia chwałę Ojca i Jego plan zbawienia. Święty Łukasz pod natchnieniem pisze Ewangelie. Ten którego prowadzi Duch Boży, nie potrafi milczeć wobec dzieł, które obserwuje. Ciągle czuje się zapraszany, wręcz przynaglany aby nieść dobrą nowinę światu.

Duch Święty namaścił Jezusa i przez Niego docierał do ubogich, uwalniał od grzechu, uzdrawiał chorych, dawał nowe spojrzenie. Zastanów się w jaki sposób działa przez ciebie?

Zwróć uwagę jak Jezus przyznaje, że to On jest posłanym Zbawicielem, aby ogłosić rok łaski od Pana, i choć wie, że wszyscy znają go jako syna cieśli, to jednak zgodnie z wolą Ojca wzywa do wiary, nawet za cenę wyśmiania i odrzucenia.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *