Ewangelia na 26 październik 2016 z komentarzem

Ewangelia z 26.10.2016 wg św. Łukasza 13, 22-30 z komentarzem:

Jezus, nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam”; lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”.

Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”. Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości”. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych.

Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».

Komentarz do Ewangelii 26 października:

To co mówi do nas Pan nie zawsze jest jasne i łatwe do przyjęcia. Jezus używa takich słów jak: ciasna brama, ciasne drzwi. Wydaje się, że piętrzy przed nami jakieś dodatkowe problemy. Czy mało ich mamy na co dzień? O jakie „ciasne drzwi” chodzi Jezusowi?

Bóg stawia człowiekowi wymagania. Jest nie tylko kochającym Ojcem, w którego obecności możemy spokojnie żyć. Każe nam przechodzić przez ciasne drzwi naszego egoizmu, pychy, niesprawiedliwości. Przez to wszystko, co pozornie ułatwia nam wygodne życie. Jezus pokazuje jak sobie z tym radzić. Uczy nas jak stać się uczestnikiem Jego Królestwa.

Bóg ufa człowiekowi. I uczy człowieka ufności do Siebie. Na kartach Pisma Świętego daje przykłady takiego zawierzenia i miłości. Abraham, Izaak, Jakub nie byli przecież superbohaterami! Nie mieli w życiu łatwo. A jednak to oni zasiedli u boku Boga. Co to dla ciebie znaczy? Jakże inna jest Boża logika życia od ludzkiej. Zaufaj Bogu i pozwól Jemu działać w twoim życiu.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *