Ewangelia na 25 września 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.09.2021 wg św. Łukasza 9, 43b-45 z komentarzem:

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów:

„Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”.

Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

Komentarz do Ewangelii na 25 września

Jak widać, Jezus nie rozpływa się w tym, co myślą o Nim inni ludzie. Ma świadomość, że jest to bardzo ulotne. To, czemu wierzy, to słowo Boga dotyczące Jego misji. To w Nim ma swoją stabilność. Niezależnie, z czym się teraz mierzysz, wiedz, że to nie świat ma ostatnie słowo w twoim życiu, ale kochający Pan Bóg. Jakie emocje rodzi w tobie ta świadomość?

Uczniowie bali się zapytać Jezusa o znaczenie Jego słów. Być może byli onieśmieleni potęgą Boga lub było im zwyczajnie głupio przyznać się do swojej niewiedzy i niezrozumienia. Mogli też bać się odpowiedzi, którą mogliby uzyskać. Spróbuj przypatrzeć się swojemu stanowisku względem Bożych tajemnic.

Jezus zachęca, aby uczynić w sercu miejsce na Jego słowo. Nie chce niewolniczego posłuszeństwa, ale rozmawiając z tobą jak z przyjacielem, pragnie zachęcić cię do pójścia Jego drogą. Wsłuchaj się ponownie w tekst Ewangelii. Boże, daj mi odwagę, żebym był wobec Ciebie szczery i swobodny i nie bał się pytać Ciebie o to, czego nie rozumiem.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *