Ewangelia na 15 października 2018 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 15.10.2018 wg św. Łukasza 11, 29-32 z komentarzem:

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.

Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon.

Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Komentarz do Ewangelii na 15 października:

Serce, które jest czułe na prawdę i dobroć, rozpoznaje w nauczaniu Jezusa przesłanie miłości; Słowo samego Boga. Słowo Boga nie potrzebuje innego uwiarygodnienia, poza swoją wewnętrzną prawdą. Jezus pragnie, aby zaufać tej miłości, która jest sednem Jego nauczania. Dlatego krytykuje sobie współczesnych, którzy żądają znaku. Żądający znaku nie otrzymują go od Jezusa, ponieważ, jeśli ktoś nie ufa miłości, to żaden znak go nie przekona.

Aby skonfrontować podejrzliwych i nieufnych ludzi z ich błędem, Jezus daje przykłady pogan, którzy gorliwiej niż niektórzy przedstawiciele narodu wybranego szukali mądrości i nawrócenia. Przyjrzyj się dokładnie tym przykładom. Zastanów się, czy twoje serce z biegiem czasu nie zasklepiło się w schematycznym myśleniu, nieczułym na głos mądrości i nawrócenia? Czy nadal jest pełne pasji i poszukiwania, czy też wypełnia je rozczarowanie i rezygnacja?

O ileż większym jest Jezus od proroków i królów; w Nim jest cała mądrość i życie. Czy jesteś w stanie poczuć ten przywilej bycia uczniem Jezusa? Czy Słowo Boże nie spowszedniało ci? Czy jesteś w stanie wciąż na nowo odkrywać jej świeżość i zbawczą moc w twoim życiu? Oddaj Jezusowi te miejsca, które potrzebują uzdrowienia, i podziękuj Mu za te łaski, które już wydają w tobie owoc mądrości, nawrócenia i zaufania miłości.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *