Ewangelia na 13 września 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 13.09.2017 wg św. Łukasza 6, 20-26 z komentarzem:

W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: «Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.

Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.

Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”.

Komentarz do Ewangelii 13 września:

Człowiek błogosławiony to człowiek szczęśliwy w głębszym sensie. Nie jest to łatwe szczęście, ale okupione łzami i cierpieniem. Jest to trud i zmaganie o dobro, o sprawiedliwość, o prawdziwy pokój. Jest to uczciwa walka o chleb i pracę, o wolność i godne życie. To podążanie wąską drogą według wskazań Jezusa.

A jeśli ktoś wybiera drogę na skróty i nie liczy się z Bogiem? Jeśli bogaci się nieuczciwie, jest pyszny i zamknięty na ludzi? Jeśli pogardza słabszymi i jest niesprawiedliwy? Jego radość i śmiech będą trwać krótko! Koniec jego będzie żałosny, w smutku i płaczu. To „biada”, które wypowiada Jezus jest dla nas ostrzeżeniem. Zastanów się, na czym ty budujesz, czy idziesz za wskazaniami Jezusa?

Radość Ewangelii jest prawdziwa. Jezus nie obiecywał łatwego życia, ale zapewniał, że życie z Nim będzie sensowne, spełnione i szczęśliwe. Choć może pojawić się głód, ubóstwo, prześladowanie. Jednak Jezus zwycięża zawsze! Na końcu będzie nasycenie, pocieszenie, spełnienie i wiecznie szczęście. Błogosławieństwa stają się również twoim udziałem, jeśli trwasz przy Jezusie bez względu na przeciwności losu. Proś Go dziś u zawierzenie i wierne trwanie przy Jego nauce.

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *