Ewangelia na 10 kwietnia 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 10.04.2022 wg św. Łukasza 19, 28-40 z komentarzem:

Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”».

Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach».

Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».

Komentarz do Ewangelii na 10 kwietnia

Wizyta przywódców narodów w naszym kraju wiąże się ze skrupulatnymi przygotowaniami, jakich domaga się regulamin dyplomatyczny. Może brałeś udział w powitaniu głów państw, czy też papieża, lub innych dostojników kościelnych? Cel wizyt wiąże się nie tylko z kurtuazją, lecz przede wszystkim jego zadaniem są ważne debaty dotyczące bezpieczeństwa, gospodarki, nauki czy kultury.

Bierzesz udział w uroczystym powitaniu Jezusa witającego Jerozolimę. Spełniając plan zbawczy Boga Ojca Pan Jezus kolejny raz daje się poznać jako król pokoju. Niektórzy liczą, że ogłosi się mesjaszem i ustanowi polityczne państwo. Są tacy, którzy w Jezusie widzą króla pokoju przychodzącego w imieniu Boga.

Jezus zaprasza cię, by razem budować Jego królestwo prawdy, sprawiedliwości, miłości i pokoju. Nie tyle jako państwo istniejące na mapie, ale w Twoim sercu. W jaki sposób włączysz się w tę budowę? Jezu, bądź pozdrowiony w swoim królestwie, którym jest moje serce. Panuj w nim zawsze. Wprowadzaj w nim pokój i miłość. Powiedz mi, jak mogę pomóc Ci w budowie tego wielkiego dzieła mojego życia. Chcę je przemieniać, tworzyć z Tobą. Razem z Tobą pragnę uczynić je pięknym ku chwale Boga.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.