Ewangelia na 1 lutego 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.02.2021 wg św. Marka 5, 1-20 z komentarzem: Jezus i uczniowie Jego przybyli na drugą stronę jeziora do kraju Gerazeńczyków. Gdy wysiadł z łodzi, zaraz wyszedł Mu naprzeciw z grobowców człowiek opętany przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach i nikt już nawet łańcuchem nie mógł go związać. Często bowiem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.01.2021 wg św. Marka 1, 21-28 z komentarzem: W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.01.2021 wg św. Marka 4, 35-41 z komentarzem: Owego dnia, gdy zapadł wieczór, Jezus rzekł do swoich uczniów: „Przeprawmy się na drugą stronę”. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.01.2021 wg św. Marka 4, 26-34 z komentarzem: Jezus mówił do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.01.2021 wg św. Marka 4, 1-20 z komentarzem: Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.01.2021 wg św. Marka 3, 31-35 z komentarzem: Nadeszła Matka Jezusa i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: „Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie”. Odpowiedział im: „Któż jest moją matką i którzy są moimi […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 25 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 25.01.2021 wg św. Marka 16, 15-18 z komentarzem: Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 24 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 24.01.2021 wg św. Marka 1, 14-20 z komentarzem: Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 23 stycznia 2021 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.01.2021 wg św. Marka 3, 20-21 z komentarzem: Jezus przyszedł do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”. Komentarz do Ewangelii na 23 stycznia: Za Jezusem szło wielu ludzi, którym […]
Czytaj dalej…