Monthly Archives: październik 2017

Ewangelia na 5 listopada 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 5.11.2017 wg św. Mateusza 23, 1-12 z komentarzem: Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie … Read More

Ewangelia na 4 listopada 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 4.11.2017 wg św. Łukasza 14, 1. 7-11 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich: «Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by … Read More

Ewangelia na 3 listopada 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.11.2017 wg św. Łukasza 14, 1-6 z komentarzem: Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. A oto zjawił się przed Nim pewien człowiek chory na wodną puchlinę. Wtedy Jezus zapytał uczonych w Prawie i faryzeuszów: «Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?» … Read More

Ewangelia na 2 listopada 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.11.2017 wg św. Łukasza 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6A z komentarzem: Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych słowach … Read More

Ewangelia na 1 listopada 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.11.2017 wg św. Mateusza 5, 1-12A z komentarzem: Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem … Read More

Ewangelia na 31 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.10.2017 wg św. Łukasza 13, 18-21 z komentarzem: Jezus mówił: «Do czego podobne jest królestwo Boże i z czym mam je porównać? Podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał w swoim ogrodzie. Wyrosło i stało się wielkim drzewem, tak że ptaki podniebne zagnieździły się na jego gałęziach». I … Read More

Ewangelia na 30 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.10.2017 wg św. Łukasza 13, 10-17 z komentarzem: Jezus nauczał w szabat w jednej z synagog. A była tam kobieta, która od osiemnastu lat miała ducha niemocy: była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją i rzekł do niej: «Niewiasto, jesteś wolna od … Read More

Ewangelia na 29 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.10.2017 wg św. Mateusza 22, 34-40 z komentarzem: Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą … Read More

Ewangelia na 28 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.10.2017 wg św. Łukasza 6, 12-19 z komentarzem: Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego, Andrzeja, Jakuba, Jana, … Read More

Ewangelia na 27 października 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.10.2017 wg św. Łukasza 12, 54-59 z komentarzem: Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I … Read More