Ewangelia na 8 lipca 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 8.07.2020 wg św. Mateusza 10, 1-7 z komentarzem:

Jezus przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy – Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im takie wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie”.

Komentarz do Ewangelii na 8 lipca:

Jezus przywołuje uczniów i pragnie ich przygotować do misji. Także nas obdarzył talentami, abyśmy wypełniali zadania, do których nas powołuje. Wlewa pragnienia w nasze serca i daje się poznać. Spotkanie z Nim przemienia serce i uzdalnia do wielkodusznej odpowiedzi na Jego miłość. Dziś przywołuje ciebie! Jak wygląda twoja gotowość pójścia za Jezusem?

Bóg udziela uczniom władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli choroby. Kiedy stajesz przed Bogiem z otwartym i hojnym sercem, wtedy On wlewa swoją łaskę i posyła cię do ludzi. Być może do tych przegrywających swe życie i potrzebujących łaski oraz wsparcia w walce ze złem. Gdzie Bóg postawił ciebie? Kto szczególnie potrzebuje twego wsparcia, pomocy lub modlitwy?

Udzielając wskazań co do misji, Bóg wlewa w nas nadzieję. Objawia On sposób swego królowania na ziemi: tam, gdzie panuje miłość i braterstwo, tam króluje Pan Bóg. Takie królestwo jest blisko, jest złożone w sercu każdego. Podziękuj za nie. Jezu, spraw, aby moje serce było zawsze otwarte i hojne. Aby moje oczy były wrażliwe na braci i ich potrzeby. Udziel mi swej łaski, abym zawsze potrafił kochać i nieść nadzieję.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.