Ewangelia na 6 maja 2020 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 6.05.2020 wg św. Jana 14, 6-14 z komentarzem:

Jezus powiedział do Tomasza:

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie?

Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

Komentarz do Ewangelii na 6 maja:

Droga. Jezus w pierwszej kolejności nazywa siebie drogą. Nie jest to jednak zwykła polna ścieżka ani nawet niemiecka autostrada. To On sam jednocześnie jest szlakiem, którym podążamy, jak i celem, do którego zmierzamy. A jedynym GPS’em, jaki może nas poprowadzić, jest Jego Słowo.

Prawda. Już starożytni filozofowie zadawali sobie pytanie, czym jest prawda. My, jako chrześcijanie, widzimy ją w osobie Jezusa. Nie tylko w Jego prawdomówności i stylu życia, ale przede wszystkim w Jego Boskiej naturze, bo to w Nim możemy odnaleźć odbicie naszej twarzy pozbawionej wszelkich masek.

Życie. Jak pisze święty Paweł, to przez Jezusa, dla Jezusa i w Jezusie wszystko zostało stworzone. Wszystko w Nim ma istnienie. Choć możemy nie dostrzegać tego na co dzień, to właśnie On ma bezwzględne pierwszeństwo w świecie. Pomyśl o sytuacji, w której On miał niezaprzeczalne pierwszeństwo w twoim życiu. Jeżeli pragniesz podążać za Chrystusem jako drogą i prawdą, i życiem, poproś, aby On uzdolnił cię do tego, wypełniając cię swoim Świętym Duchem.

Źródła: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *