Ewangelia na 26 kwietnia 2017 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.04.2017 wg św. Jana 3,16-21 z komentarzem:

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki.

Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu».

Komentarz do Ewangelii 26 kwietnia:

Bóg pragnie twojego szczęścia. Kocha twój uśmiech. Kocha twoje wygłupianie się. Kocha na ciebie patrzeć z miłością. Zostań przez moment w świadomości tego, jak On bardzo cię kocha.

Osoba potępiona to taka, która nie uwierzyła w IMIĘ Jednorodzonego, czyli w konkretną osobę – Jezusa Chrystusa. Nie zbawia cię prawo. Nie zbawiają cię wartości. Nie zbawia cię moralne życie. Zbawia cię osoba – Jezus – Syn Boży.

Królestwo Boże przychodzi wraz ze światłem i z prawdą. W Ewangelii czytamy: „każdy bowiem, kto dopuszcza się nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła”. Kiedy robisz rachunek sumienia, stajesz w świetle i Bóg oświetla twoje dobre i złe czyny. Porozmawiaj z Jezusem o twoim stawaniu w prawdzie. Jak ono wygląda?

Źródła: ewangelia.org; modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *