Ewangelia na 23 września 2022 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 23.09.2022 wg św. Łukasza 9, 18-22 z komentarzem:

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: „Za kogo uważają Mnie tłumy?” Oni odpowiedzieli: „Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał”.

Zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Piotr odpowiedział: „Za Mesjasza Bożego”. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.

I dodał: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”.

Komentarz do Ewangelii na 23 września

Osoba Jezusa budziła w ludziach różne oczekiwania, pragnienia i nadzieje. Jezus uzdrawiał, karmił i nauczał. Ludzie wiedzieli, że jest kimś wyjątkowym. Ale jakże trudno było im rozpoznać w Nim Mesjasza. Uważali go za Eliasza, proroka lub Jana Chrzciciela. Pomyśl, kim dla ciebie jest Jezus.

Piotr był świadkiem wielu cudów. Znał Jezusa osobiście i miał z Nim głęboką relację. Dla Piotra Jezus jest Mesjaszem i wyznaje to bez wahania. My również ufamy, że Jezus jest naszym Zbawicielem. On panuje nad wszystkim, co nas spotyka, ale to wymaga naszego zaufania. Jak wygląda twoje zaufanie Bogu w praktyce?

Jezus przygotowuje uczniów na swoje cierpienie, którego doświadczy dlatego, że jest Synem Bożym. Nie chce by ich wiara nagle się załamała, kiedy zobaczą Go odrzuconego, wydanego w ręce ludzi i ukrzyżowanego. Gdy będziesz jeszcze raz słuchać słów Ewangelii, zwróć uwagę na troskę Jezusa o ciebie i twoją wiarę. To wszystko Jezus zrobił dla ciebie, abyś i ty nie załamał się, kiedy wydaje się, że zło wygrywa, a śmierć ma ostatnie słowo. Przedstaw Bogu wszystkie swoje myśli, które pojawiły się w czasie tej modlitwy. Możesz poprosić Go o łaskę zaufania Mu w każdej sytuacji.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *