Ewangelia na 2 sierpnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.08.2023 wg św. Mateusza 13,44-46 z komentarzem:

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.

Komentarz do Ewangelii na 2 sierpnia:

Dzisiejsza przypowieść jest godna niezwykłej uwagi. Trzeba umieć ukryć swój skarb, umieć go zachować i pielęgnować. Wiarę pielęgnuje się jak perłę. Człowiek modlący się nie zamierza poprawiać planów Bożych, co więcej nie zamierza też tych planów komentować. Zażyłość z Bogiem przez modlitwę i poddanie się Jego woli chroni człowieka przed degradacją. Dlatego mówi się, że granicę między wiarą i niewiarą wyznacza modlitwa.

Człowiek, który się modli, jest wierzący, a człowiek, który się nie modli, jest niewierzący, ponieważ modlitwa polega na nawiązaniu z Bogiem kontaktu. To umiejętność rozmawiania z Nim w sposób konkretny. Oznacza to, że kto się modli, rzeczywiście rozmawia z Bogiem i w konkretach realizuje Boże Słowa.

W takiej perspektywie życie chrześcijańskie polega na współpracy z Bogiem. Papież Franciszek słusznie zauważył, że wzajemna współpraca ma szansę powodzenia wtedy, kiedy człowiek pokazuje swoim życiem, że Bóg jest dla niego osobą najważniejszą, skarbem i perłą, których nie można stracić. Warto teraz poprosić Boga o serce hojne i wolne od chciwości. Aby móc zwrócić się jeszcze bardziej ku temu, co jest naprawdę ważne.

Źródło: modlitwawdrodze.pl

Like it.? Share it:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *