Ewangelia na 3 kwietnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 3.04.2023 wg św. Jana 8, 1-11 z komentarzem: Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 2 kwietnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 2.04.2023 wg św. Mateusza 26, 14 – 27, 66 z komentarzem: Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam? A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 1 kwietnia 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 1.04.2023 wg św. Jana 11, 45-57 z komentarzem: Wielu spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich udali się do faryzeuszów i donieśli im, co Jezus uczynił. Arcykapłani więc i faryzeusze zwołali Sanhedryn i rzekli: „Cóż zrobimy wobec tego, że ten człowiek czyni […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 31 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 31.03.2023 wg św. Jana 10 ,31-42 z komentarzem: Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: „Ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie kamienować?” Odpowiedzieli Mu Żydzi: „Nie kamienujemy Cię za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 30 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 30.03.2023 wg św. Jana 8, 51-59 z komentarzem: Jezus powiedział do Żydów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ktoś zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”. Rzekli do Niego Żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany, Abraham umarł, i prorocy – a Ty mówisz: «Jeśli ktoś zachowa moją naukę, ten śmierci nie […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 29 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 29.03.2023 wg św. Jana 8, 31-42 z komentarzem: Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: Wolni będziecie?” Odpowiedział […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 28 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 28.03.2023 wg św. Jana 8, 21-30 z komentarzem: Jezus powiedział do faryzeuszów: „Ja odchodzę, a wy będziecie Mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie”. Mówili więc Żydzi: „Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie Ja idę, wy pójść nie możecie?” A […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 27 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 27.03.2023 wg św. Jana 8, 1-11 z komentarzem: Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, […]
Czytaj dalej…

 

Ewangelia na 26 marca 2023 z komentarzem

Ewangelia na dziś z 26.03.2023 wg św. Jana 11, 1-45 z komentarzem: Był pewien chory, Łazarz z Betanii, ze wsi Marii i jej siostry, Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat, Łazarz, chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: „Panie, oto choruje ten, którego […]
Czytaj dalej…